Yıl: 2013   Sayı: 6

Hatice YALÇIN
1- YETİŞKİN EĞİTİMİNDE KULLANILAN İNTERAKTİF EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ

Doi: 10.17368/UHBAB.201368850
  Özet   Tam Metin
Zeynep KORKMAZ, Sevinç KÖSE
2- SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KÜLTÜREL EĞİLİMLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17368/UHBAB.201368853
  Özet   Tam Metin
Özgür KARATAŞ
3- TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN SPOR POLİTİKALARI

Doi: 10.17368/UHBAB.201368855
  Özet   Tam Metin
Mustafa ENGÜR
4- BAŞARISIZLIK KORKUSU: PERFORMANS BAŞARISIZLIĞI DEĞERLENDİRME ENVANTERİ (PBDE)-TÜRKÇE VERSİYONUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

Doi: 10.17368/UHBAB.201368856
  Özet   Tam Metin
Yunus ABDURRAHİMOĞLU
5- OSMANLI MÜFESSİRLERİNDEN ALÂEDDİN ES-SEMERKANDİ VE TEFSİRİ

Doi: 10.17368/UHBAB.201368848
  Özet   Tam Metin
Tülay GÜMÜŞER
6- OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA KADIN İMGELEMİ

Doi: 10.17368/UHBAB.201368852
  Özet   Tam Metin
Ali Murat KIRIK
7- RADYO TEKNOLOJİSİNDE DAB SİSTEMİNİN KULLANIMI

Doi: 10.17368/UHBAB.201368849
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Mustafa TALAS
8- ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLİMİ KAVRAMLARININ KURUMSALLAŞMIŞ HASTANELERDE ÇALIŞAN ORTOPEDİ UZMAN DOKTOR KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17368/UHBAB.201368854
  Özet   Tam Metin
Mihalis KUYUCU
9- MEDYADA KADIN OLMAK: MEDYA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN SORUNLARI

Doi: 10.17368/UHBAB.201368851
  Özet   Tam Metin