Year:2013   Issue: 6   Area:  

Mihalis KUYUCU
BEING WOMAN IN MEDIA THE PROBLEMS OF WOMEN WHO WORK IN MEDIA COMPANIES
 
The aim of this research is to find out and analyze if the women media workers have problems in supplying their rights because of their sexual status or not, and if they have, what they are. In this study there has been done a research about the rights of the women who work in the media industry. In the first part of the study there has been a literature search for the woman rights in media industry, the conceptual work in that part is about the work rights of women in industries, and the problems that women face in media industry as workers. In the last part a questioner applied to 86 radio, TV and press media’s woman workers in media industry. Some questions of the questioner designed in likert scale expressing the degree of the ideas, and some are opened questions. In the article there has been some determinations on the disadvantages faced by the women working in media like “abuse, “status/class differentiation” that may have in the media industry. In the conclusion part of the study there is a discussion on the problem of the media women workers and there has been given some suggestions for the case.

Keywords: Media, Media Management, Woman Rights, Media and Woman

Doi: 10.17368/UHBAB.201368851

MEDYADA KADIN OLMAK: MEDYA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN SORUNLARI
 
Bu Araştırmanın amacı medyada çalışan bayanların cinsiyetlerinden dolayı haksızlıklar yaşayıp yaşamadığı ve varsa hangi tür haksızlıklarla karşı karşıya kaldığı konusunda durum saptaması yapmaktır. Çalışmada medya endüstrisinde çalışan kadınların sorunlarına yönelik bir saha çalışması yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kadınları iş yaşamına katılımı ile ilgili tarihsel araştırma yapılmıştır. İkinci bölümde ise medya işletmelerinde kadın işgücü ve kadın hakları konusu ile ilgili kavramsal araştırma yapılmıştır. Kavramsal taramada iş yaşamında kadın hakları konusu incelenmiş ve medya endüstrisinde kadın iş gücü ile kadın istihdamın yaşadığı zorluklar hakkında inceleme yapılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise medya endüstrisinde radyo – tv ve yazılı basın mecralarında çalışan toplam 86 kadına yönelik bir anket uygulaması yapılmıştır. Anket çalışmasında yer alan soruların bir bölümü beşli likert sistemine göre kurgulanmış görüş derecesi bildiren sorular iken, diğer kısmı açık üçlü sorular olmuştur. Araştırma sonucunda medya işletmelerinde çalışan bayanların yaşadığı “taciz”, “sınıf farklılığı”, “statü farklılığı” gibi dezavantajlar ile ilgili tespitler yapılmış ve medya işletmelerinde kadın haklarının korunmasına yönelik öneriler de bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Medya, Medya İşletmeciliği, Kadın Hakları, Medya ve Kadın

Doi: 10.17368/UHBAB.201368851

Tam Metin