Year:2013   Issue: 6   Area:  

Ali Murat KIRIK
USING DAB SYSTEM IN RADIO TECHNOLOGY
 
Radio has very important role in the mass media. Because, it costs low and advanced technology. Radio broadcasting has changed his face with digital technologies. Digital radio broadcasting technology were laided by DAB (Digital Audio Broadcasting) system. The DAB system developed by the Eureka-147 Project. It has been recommended as a digital sound broadcasting system standard in the ITU-R (International Telecommunication Union). Digital audio.broadcasting offers the sound quality of a compact disc. Also, it has a lot of advantages and important services. This study has investigated today's radio broadcasting with using the technique of survey and discuss the future of digital audio broadcasting.

Keywords: Radio Broadcasting, Digital Systems, DAB, Frequency Modulation, RDS

Doi: 10.17368/UHBAB.201368849

RADYO TEKNOLOJİSİNDE DAB SİSTEMİNİN KULLANIMI
 
Radyo, kitle iletişim araçları içinde çok etkin bir role sahiptir. Çünkü düşük maliyetli ve gelişmiş bir teknolojidir. Radyo yayıncılığı sayısal teknolojilerle hayat bulmuş ve çehresini değiştirmiştir. Sayısal radyo yayıncılığının temelleri DAB (Sayısal Ses Yayıncılığı) sistemi ile atılmıştır. DAB sistemi Eureka-147 isimli proje ile ortaya çıkarılmıştır. DAB sistemi, ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından sayısal ses yayın standardı olarak kabul edilmiştir. Sayısal ses yayıncılığı CD kalitesinde ses iletebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca DAB sisteminin, birçok avantajı ve önemli servisleri bulunmaktadır. Bu çalışmada günümüz radyo yayıncılığı anket tekniği kullanılarak araştırılmış ve DAB yayın sisteminin geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Radyo Yayıncılığı, Sayısal Sistemler, DAB, Frekans Modülasyonu, RDS

Doi: 10.17368/UHBAB.201368849

Tam Metin