Year:2017   Issue: 20   Area: Statistics  

Tolga ZAMAN, Emre YILDIRIM, Hasan CİVANBAY
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF NETHERLANDS EREDIVISIE WITH THE HELP OF RESAMPLING METHODS
 
Modern computers and programs allow data to be interpreted graphically and numerically in an unimaginable way. Thus, it enables more realistic, accurate and informative analyses. Resampling methods are also part of this innovation. Resampling methods calculate standard errors and confidence intervals and perform tests of significance thus allow the amount of uncertainty to be determined. Bootstrap and Jackknife methods yield effective results about parameter estimation and asymptotic distribution of statistic in interest. From this point within the scope of the study, stability indicators of teams, which were crowned champion after 2000 in Netherlands league, are explored using jackknife and bootstrap methods. To obtain the financial stability measures of the teams, total budgets of the teams in hand and total points, which they acquired that season, are not encountered before 2005. In this regard, financial stability measures belonging to 4 teams that were champion between 2005-2015 are sought and it is explored that which team has homogeneous structure between seasons in question and thus they made their decisions according to criteria which UEFA determined. If the results of both methods are interpreted together, the order of financial stability is found to be the same among the results obtained with jackknife and bootstrap methods between the respective seasons. Both methods show that the PSV team is more stable than the other teams surveyed between 2005-2006 and 2015-2016. In both methods examined, PSV is followed by Ajax, Az Alkmaar and Twente respectively.

Keywords: Jackknife, Bootstrap, Bootstrap Confidence Intervals, Bias, Standart Error, Mean Square Error, Financial Performance

Doi: 10.17368/UHBAB.2017.2.3

YENİDEN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ YARDIMIYLA HOLLANDA EREDİVİSİE LİGİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ
 
Modern bilgisayarlar ve yazılımlar verilere daha önce düşünülemez şekilde grafiksel ve sayısal olarak yorumlamayı mümkün kılmaktadır. Bu sayede daha gerçekçi doğru ve bilgilendirici analiz yapmamıza olanak tanırlar. Yeniden örnekleme metodları da bu yeniliğin bir parçasıdır. Yeniden örnekleme yöntemleri, standart hataları ve güven aralıklarını hesaplayıp anlamlılık testleri yaparak belirsizlik miktarını belirlememizi sağlar. bootstrap ve jackknife yöntemleri parametre tahmini ve ilgilenilen istatistiğin asimptotik dağılımı hakkında etkili sonuçlar vermektedir. Buradan hareketle çalışma kapsamında Hollanda Liginde 2000 yılından sonra şampiyonluk yaşamış takımların mali istikrar göstergeleri jackknife ve bootstrap yöntemleri ile incelenmiştir. Takımların mali istikrar ölçülerinin elde edilmesi için, ele alınan takımların toplam bütçeleri ve o sezon kazanmış oldukları toplam puanlarına ait bilgilere 2005 yılı öncesinde rastlanmamıştır. Bu bağlamda 2005-2015 yılları arasında şampiyon olan 4 takıma ait mali istikrar ölçütleri araştırılmış ve hangi takımın söz konusu sezonlar arasında daha homojen bir yapıya sahip olduğu ve dolayısıyla harcamalarını UEFA’nın belirlediği kriterlere uygun olarak yaptığı araştırılmıştır. Amaç. Hollanda Eredivisie Liginde 2000 yılından sonra şampiyonluk yaşamış takımların mali performansları bootstrap ve jackknife yöntemleri ile araştırılmıştır. Ancak 2005-2006 sezonundan önce verilere ulaşılamadığından çalışma 2005-2006 sezonu ile 2015-2016 sezonları arasındaki veriler kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya dahil olan takımlar PSV, Ajax, Az Alkmar ve Twente spor kulüpleridir. İncelenen sezonlar arasında takımların bütçelerinin ne kadar doğru kullandıkları tespit edilmeye çalışılmış ve bu sezonlar arasında hangi takımın daha istikrarlı olduğu araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında kullanılacak olan değişken, son 11 sezonda söz konusu takımların toplam bütçelerini o sezon içerisinde kazanmış oldukları toplam puana bölerek, bir puan kazanmak için yapılan toplam harcama olarak belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler. Söz konusu lige ait ele alınan takımlar için çeşitli bootstrap istatistikleri, bootstrap plot grafikleri ve bootstrap güven aralıkları elde edilerek çeşitli yorumlar yapılmış olup, incelenen takımlar bazında, PSV takımının ligin en istikrarlı takımı olduğu sonucuna varılmıştır. Jackknife yöntemi ise veride uç değerler olduğunda uç değerlerin etkisini azaltan bir yöntem olmanın yanı sıra yanlılık miktarını da azaltmaktadır. İlgilenilen takımlara ait jackknife istatistikleri ve jackknife güven aralıkları hesaplanmıştır. Amaç yanlılığı ve standart hatası, dolayısıyla hata kareler ortalaması küçük değerler bulmaktır. Sonuçlar incelendiğinde söz konusu takımlara ait yanlılık miktarlari çok küçük bulunmuştur, hatta neredeyse sıfırdır. Jackknife yöntemi ile elde edilen sonuçlar kendi içerisinde değerlendirildiğinde, hata kareler ortalaması en küçük olan takım PSV’dir. PSV’yi sırasıyla Ajax, Az Alkmar ve Twente izlemektedir. Her iki yönteme ait sonuçlar birlikte yorumlanacak olursa, söz konusu sezonlar arasında jackknife ve bootstrap yöntemleri ile elde edilen sonuçlarda mali istikrar sıralaması aynı bulunmuştur. Her iki yöntem de PSV takımının 2005-2006 ile 2015-2016 yılları arasındaki çalışma kapsamında incelenen diğer takımlara göre daha istikrarlı olduğu görülmektedir. İncelenen her iki yöntemde de PSV’yi sırasıyla Ajax, Az Alkmar ve Twente izlemektedir. Holanda Eredivisie ligi baz alınarak yapılan bu çalışma futbol sektöründe takımların mali performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyanlar için fayda sağlayacağına inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Çakı, Bootstrap, Bootstrap Güven Aralıkları, Yan, Standart Hata, Hata Kareler Ortalaması, Finansal Performans

Doi: 10.17368/UHBAB.2017.2.3

Tam Metin